Site Sentinel 3 został zaprojektowany w taki sposób aby realizując wszystkie funkcje systemu Site Sentinel 2, wykorzystując hardware (PC, monitor, drukarka) już znajdujący się na stacji. Idea taka, pozwala na wydanie ograniczenie kosztów systemu bez rezygnacji z jakichkolwiek funkcji. Wszędzie tam, gdzie konieczny jest zdalny dostęp do systemu oraz kontrola sieci stacji „Site Sentinel 3” stanowi dobre rozwiązanie.

Ponadto, systemy Site Sentinel 3 ze względu na modularną budowę (oddzielenie bloku Barier Iskrobezpiecznych od Kontrolera), pozwala na bezpośrednią kontrole (jeden system) do 128 sond/czujników na terenie o promieniu 1500m.

System nie wymaga ciągłej pracy z innych urządzeń (PC, Terminal); posiada własną pamięć i wszelkie zdarzenia dotyczące pracy stacji, są w niej rejestrowane. Dostęp do nich jest możliwy zarówno lokalnie jak i zdalnie. System posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu wykonywania poszczególnych komend, ograniczając w ten sposób konieczność zaangażowania personelu.

Poprzez połączenie z Modułem I/O (wejścia/wyjścia) Site Sentinel 3 daje możliwość sterowania innymi urządzeniami wykonawczymi: pompy zanurzeniowe, zał/wył dystrybutorów w sytuacjach alarmowych, nadzór elektrozaworów, autocystern.

Close Menu