System Site Sentinel 2, oprócz standardowych funkcji realizowanych przez Site Sentinel 1 posiada dodatkowe możliwości stanowiące o jego szerokim spektrum zastosowań: system może kontrolować do 128 sond i czujników w dowolnej kombinacji. Oprogramowanie systemu jest oparte na zasadzie „Menu”, które prowadzi, zarówno programującego, jak i obsługującego system, poprzez wszystkie konieczne etapy.

Site Sentinel 2 we współpracy z systemami kontroli dystrybutorów pozwala realizować funkcje automatycznego litrażowania zbiorników. Metoda ta, oprócz niskich kosztów, gwarantuje wysoką dokładność i rzetelność pomiarów. Ponadto, na bazie analizy porównawczej danych ze zbiorników i dystrybutorów, „Site Sentinel 2” w wersji ACR, całkowicie „uszczelnia” system obrotu, magazynowania i wydawania paliw. Raporty godzinowe, dzienne, oraz okresowe, pozwalają na pełną kontrole paliw z uwzględnianiem zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w zbiornikach, dokładności dystrybutorów itd.

Close Menu