System łączący wszystkie podstawowy funkcje z zakresu monitoringu, kontroli szczelności oraz zarządzania paliwami na stacji paliw. Nowoczesna koncepcja systemu jest oparty o wykorzystanie idei graficznych znaków, prezentujących informacje bieżących stanów magazynowych paliw, alarmów historii dostaw oraz testów szczelności zbiorników. Obsługa systemu przez personel stacji jest maksymalnie uproszczona i nie wymagają czasochłonnych szkoleń.

Bariery iskrobezpieczne systemu Site Sentinel 1, pozwalająca na jednoczesną kontrole sond pomiarowych typu 924 Level 1 oraz szeregu typów czujników nadzoru szczelności instalacji paliwowej: czujniki paliw płynnych, oparów, wód gruntowych, idt. Takie oprzyrządowanie pozwala na alarmowanie użytkowania o wszelkich stanach alarmowych w parku zbiorników, jak i poza nim (studzienki piezometryczne). System alarmuje o przepełnieniach, niskim poziomie paliwa, pojawieniu się wody w zbiornikach, wysokich stanów czujników.

Unikalną funkcja realizowaną przez system Site Sentinel 1 jest dynamiczne testowanie szczelności zbiorników zgodnie z obowiązującymi normami. System pozwala na precyzyjne zaprogramowanie parametrów stacji i zbiorników gwarantując tym samym najwyżej jakości pomiary poziomów i objętości wg przepisów G.U.M.

Ponadto Site Sentinel 1 poprzez możliwość komunikacji z systemami kasowymi, POS oraz komputerami zaplecza stanowi czynny element systemu zarządzania stacją paliw.

Close Menu