Do detekcji oparów ropopochodnych. Typowy do tzw. „suchego” systemu kontroli przestrzeni międzypłaszczowej, rur, studzienek, gruntu itd. Ze względu na szybkość reakcji oraz wymiary, jest on uniwersalnym narzędziem kontroli szczelności. Aktywowany oparami, nie ulega zniszczeniu, po wyeliminowaniu źródła par, czujnik wraca do swojego stanu wyjściowego.

  • wymiary: śr. 30 mm, dł. 89 mm

Close Menu