Detektor wycieku AED Polska

Detektor wycieku LAG-14 ER służy do ciągłej kontroli dwupłaszczowych zbiorników z cieczą detekcyjna w przestrzeni kontrolnej, stosowanych do składowania naziemnego oraz podziemnego cieczy palnych w klasach niebezpieczeństwa pożarowego AI, AII, AIII i B oraz cieczy niepalnych grożących skażeniem wody.

Detektor wycieku składa się z sygnalizatora, sondy i zbiornika cieczy detekcyjnej. Sonda jest wprowadzana od góry do zbiornika cieczy detekcyjnej. Jeżeli w nadzorowanym zbiorniku następuje przeciek, obniża się poziom cieczy detekcyjnej w przestrzeni międzypłaszczowej, a także w zbiorniku cieczy detekcyjnej, co powoduje odsłonięcie elektrod sondy. Sygnalizator rozpoznaje zmianę oporności w obwodzie elektrycznym sondy i uruchamia
alarm.

Urządzenie dopuszczone jest do współpracy z dwupłaszczowymi zbiornikami pracującymi w warunkach ciśnienia atmosferycznego zgodne z normami EN 12285-1, EN 12285-2, DIN 6818-3, DIN 6619, DIN 6623 oraz DIN 6624 lub posiadającymi znaki kontrolne z których wynika, że kontrolna przestrzeń międzypłaszczowa nadaje się do podłączenia detektora wycieku dla systemów cieczowych. Detektor wycieku LAG-14 ER posiada dopuszczenie numer Z-65.24-1 wydane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikat unijny nr TPS 03 ATEX 15639 6.

Cecha przeciwwybuchowości:

Ex II (1) G [EEx ia] II C [EEx ia] II B. Detektor wycieku LAG-14 ER jest zgodny z dyrektywami unijnymi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej EMC (89/336/EWG i 92/31/EWG), dyrektywami unijnymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego niskiego napięcia LVD (73/23/EWG i 93/68/EWG) oraz dyrektywie dotyczącej urządzeń i systemów ochrony przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ATEX 94/9/EWG.

Close Menu