ADP System jest urządzeniem zabezpieczającym pompę przed pracą na sucho, które:

 • przekazuje informacje o aktualnym stanie napełnienia zbiornika magazynowego
 • aktywuje alarm przy niskim poziomie gazu w zbiorniku
 • wyłącza pompę przy niskim – zdefiniowanym w zależności od rodzaju pompy i zbiornika – poziomie gazu w zbiorniku np. > 20%

Skutecznie zabezpiecza pompę przed suchobiegiem

Urządzenie składa się z:

 • przetwornika pomiarowego z nadajnikiem radiowym zamontowanego na zbiorniku w miejscu poziomowskazu mechanicznego
 • układu odbiorczego realizującego łączność pomiędzy nadajnikiem na zbiorniku, a układem kontrolnym
 • modułu kontrolno – zarządzającego odpowiednio zaprogramowanego, którego zadaniem jest aktywowanie alarmu i wyłączanie pompy w przypadku niskiego – wcześniej zdefiniowanego jako krytyczny – poziomy gazu w zbiorniku magazynowym
 • całość zabudowana jest w hermetycznej skrzynce

Montaż:

Montaż ADP System jest bardzo prosty i nie wymaga przeróbki czy rozbudowy istniejącej na stacji rozdzielni elektrycznej.

 • na zbiorniku – w miejsce poziomowskazu – montowany jest nadajnik radiowy
 • w widocznym i łatwo dostępnym dla obsługi stacji miejscu – najlepiej przy rozdzielce elektrycznej i GAZEX-ie – montowany jest moduł kontrolny
 • moduł kontrolny podpinany jest do rozdzielni stacji – wymaga zasilania 220V oraz wpinany do stycznika pompy

Monitorowanie stanów alarmowych:

 • prawidłowa praca ADP System sygnalizowana jest świeceniem zielonej lampki na panelu czołowym i wyświetlanie wartości w kolorze zielonym
 • niski stan ilości gazu w zbiorniku sygnalizowany jest zmianą koloru wyświetlania wartości z zielonego na czerwony i zapaleniem się lampki czerwonej na panelu czołowym; W takiej sytuacji pompa zostaje automatycznie wyłączona!
 • po dotankowaniu gazu do zbiornika magazynowego i przekroczeniu poziomu minimalnego pompa zostaje automatycznie uruchomiona, stan zawartości zbiornika wyświetlany jest i kontrolka na panelu świecą na zielono

Close Menu