• zbiorniki dwupłaszczowe o pojemności 5.000 litrów,
  • zaadoptowany do obudowy zbiornika w pełni funkcjonalny dystrybutor Petro SOLO o wydajności
    40 lub 80 dm3/min z legalizowanym układem pomiarowym i liczydłem elektronicznym wskazującym wydane litry i należność,
  • czujnik aktualnego poziomu oleju w zbiorniku z wyświetlaczem,
  • czujnik przecieku pomiędzy zbiornikiem zewnętrznym i wewnętrznym,
  • czujnik maksymalnego napełnienia zbiornika,
  • króciec wlewowy,
  • odpowietrznik w zbiorniku wewnętrznym.

Zbiornik magazynowy oleju posiada dopuszczenia i atesty na wszystkie urządzenia wchodzące w jego skład.

Przeznaczony jest do magazynowania tylko i wyłącznie ON.

Close Menu