Stacje kontenerowe :

 • występują w wykonaniu Petro KOMPAKT i Petro KOMBO;
 • przeznaczone do magazynowania: benzyn, olejów;
 • zbudowane jako samonośne, kompletnie wyposażone stacje paliw;
 • posiadają zabudowany zbiornik stalowy jedno- lub dwukomorowy o pojemnościach od 10 do 30 dm3,
 • wyposażone w:
  • dystrybutor paliw typu PETRO MONO, SOLO, DUO lub dystrybutor z automatem do tankowania PETRO SOLO AH,
  • kompletną rozdzielnię elektryczną,
  • zespół pompy załadowczej,
  • instalacje wewnętrzne i zewnętrzne,
  • obudowę stalową wykonaną w formie kontenera – TYLKO w Petro KOMBO

Stacje kontenerowe przeznaczone są do użytku wewnętrznego zgodnie z § 99 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych (…)
z dnia 21 listopada 2005 r.

Close Menu