Pomiary skuteczności działania systemu odbioru par (VRS) podczas tankowania samochodów na stacji paliw płynnych.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2018 roku stacje paliw będą podlegały kontroli w zakresie sprawności systemów odzyskiwania par benzyn (VRS) Urząd Dozoru Technicznego  będzie zobowiązany do sprawdzania, czy działające w odmierzaczach systemy odbioru par benzyn działają prawidłowo.

Mestrole Polska Sp. z o.o. oferuje wykonanie  pomiarów sprawności  systemu VRS na zgodność z normą PN-EN 16321-2.

Posiadamy:

  • zaplecze techniczne pozwalające na przeprowadzenie pomiarów skuteczności odsysania par benzyn każdego typu odmierzacza wyposażonego w układ VRS oraz
  • zaplecze serwisowe dla realizacji naprawy systemów VRS w sprawdzanych odmierzaczach różnych producentów.

Prace wykonujemy na terenie całego kraju.

Kontakt z nami możliwy jest pod numerem telefonu: +48 693 153 228

MESTROLE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wygoda 13, 44-240 Żory
tel. +48 662 082 686


Wszelkie prawa zastrzeżone. MESTROLE POLSKA © 2019